Prikkelbare & spastische darm oplossen met hypnose en hypnotherapie

Prikkelbare & spastische darm oplossen met hypnose

In slechts drie tot vier sessies
Verlichting vanaf eerste sessie
Slechts 125€ per sessie

Maak afspraak

Prikkelbare & spastische darm oplossen met hypnose en hypnotherapie

Spastische darm syndroom – spastische colon – prikkelbare darm syndroom: bestrijden met hypnose en hypnotherapie

PDS (prikkelbare darm syndroom – spastische darm syndroom – spastische colon) is een frustrerende en vaak slopende chronische ziekte gekenmerkt door diarree, constipatie, abdominale pijn, opzwellen en spasmen. Conventionele medische behandeling bestaat uit een verscheidenheid van medicijnen, een vezelrijk dieet, vezelrijke supplementen en gedragsveranderingen. De veranderingen bestaan uit lichaamsbeweging, stress-vermindering en veranderingen in het dieet.

Helaas, deze verandering van levenswijze is niet voldoende effectief bewezen voor een hoog percentage van de mensen. En, natuurlijk, wanneer u stopt met de medicijnen en met de supplementen, komen de symptomen terug.

Echter, van hypnotherapie is bewezen dat het zeer effectief is in het verlichten van de symptomen van prikkelbare darmsyndroom. Meer dan 25 jaar van gedegen wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat hypnotherapie een effectieve, veilige en goedkope keuze is voor symptoombestrijding van prikkelbare darm syndroom.

Routinematige hypnotherapie levert positieve resultaten bij meer dan 80% van de mensen die het gebruiken. Het is zo’n overweldigend succes voor PDS-symptoombestrijding dat Adriane Fugh-Berman, MD, voorzitter van de National Health Network Women’s in Washington, DC, zegt dat hypnose de keuze van therapie moet zijn voor PDS-gevallen die niet hebben gereageerd op de conventionele therapie.

We werken met klanten op een een-op-een basis in onze praktijk. Dit is een programma uitgevoerd in samenwerking met uw huisarts en is niet bedoeld als vervanging van de traditionele medische behandeling.

Als u symptomen hebt van prikkelbare darm syndroom (spastische darm syndroom) , raadpleeg dan zeker eerst uw arts aangezien de symptomen een teken kunnen zijn van een andere soort ziekte die een dringende medische interventie vereist.

Voor de meeste mensen is conventionele medische behandeling onvoldoende bij het verlichten van de symptomen van prikkelbare darm syndroom.Maar hypnotherapie gecombineerd met de traditionele medische behandeling kan voor de meeste cliënten dramatische hulp bieden.

Waarom een hypnose-behandeling overwegen voor spastische- of prikkelbare darm syndroom?

Hypnose is slechts één van de benaderingen voor de behandeling van het prikkelbaar darmsyndroom en hoeft niet persé de meest geschikte optie zijn voor alle patiënten.

Hypnose-behandeling heeft een aantal voordelen die het een aantrekkelijke optie maakt voor veel IBS-patiënten met chronische en ernstige symptomen:

  • Het is een van de meest succesvolle behandelingsbenaderingen voor spastische (of prikkelbare) darm symptomen. De respons op de behandeling is 80% en beter dan in de meeste gepubliceerde studies tot op heden.
  • De behandeling tegen spastische darm syndroom helpt vaak mensen die geen verbeteringen hebben met andere methoden (zie bijvoorbeeld: Whorwell et al., 1984, 1987,.. Palsson et al., 1997, 2000 – zie beneden).
  • Het is een unieke, comfortabele vorm van behandeling, ontspannen, gemakkelijk en algemeen plezierig.
  • Hypnose maakt gebruik van de helende kracht van de eigen geest van de persoon, en is over het algemeen geheel zonder negatieve bijwerkingen.
  • De behandeling leidt soms tot verbetering van andere symptomen en problemen zoals migraine of spanningshoofdpijn, samen met de verbetering van de symptomen van spastische darm syndroom.
  • De gunstige effecten van de behandeling duren lang na het einde van het verloop van de behandeling. Volgens het onderzoek kunnen individuen die verbetering als gevolg van de hypnose-behandeling hebben voor spastische darm syndroom of spastische colon in het algemeen uitkijken naar jaren van verminderde darmklachten.

Hoeveel sessies zal ik nodig hebben om de symptomen van spastische darm syndroom op te lossen?

Afhankelijk van uw leeftijd en van de ernst van uw symptomen gaan we ergens tussen de 3 tot 4 sessies nodig hebben.

Meer weten over het overwinnen van het prikkelbare & spastische darm syndroom?

Wilt u meer toelichting over het overwinnen van het prikkelbare & spastische darm syndroom met hypnose? Of hebt u vragen over de bijhorende tarieven? Dan kan u steeds contact nemen met ons via de gebruikelijke contactgegevens.

Contact Maak afspraak

Wetenschappelijk Onderzoek Omtrent Spastische Darm Syndroom – Prikkelbare Darm Syndroom

Whorwell PJ; Voorafgaand A; Faragher EB. Gecontroleerd onderzoek van hypnotherapie bij de behandeling van ernstig hardnekkig prikkelbaar darmsyndroom.The Lancet 1984, 2: 1232-4.

Deze studie is de eerste en misschien wel de beste studie tot op heden op dit onderzoeksgebied omdat het een grondig placebo-gecontroleerd onderzoek is en een dramatisch contrast toonde met de reactie op de hypnose en hypnotherapie boven de placebogroep. Dertig mensen met ernstige symptomen die niet reageren op andere behandelingen werden willekeurig gekozen om 7 sessies van hypnotherapie (15 mensen) of 7 sessies psychotherapie te krijgen plus placebopillen (15 mensen). De psycho-therapiegroep vertoonde een kleine maar significante verbetering van buikpijn en buikomvang en in het algemeen welzijn, maar niet in het darm-activiteitenpatroon. De hypnotherapie-cliënten vertoonden een dramatische verbetering voor alle centrale symptomen. De hypnotherapie-groep toonde geen terugval gedurende deze drie maanden.

De grafiek,aangepast van het bovenstaande papier, laat de groepsverschillen in twee van de belangrijkste IBS- symptomen zien:

Spastische Darmen Hypnose

Whorwell PJ; Voorafgaand A; Colgan SM. Hypnotherapie bij het ernstig prikkelbaar darmsyndroom: meer ervaring. Gut, 1987 april, 28:4, 423-5.

Dit rapport bevat meer ervaring met 35 mensen toegevoegd aan de groep van 15 mensen die hypnotherapie hadden ondergaan in de 1984 Lancet-studie. Voor de hele groep van 50 gold een slagingspercentage van 95% voor klassieke IBS-gevallen, maar aanzienlijk minder voor mensen met IBS met atypische symptomen of significante psychologische problemen.

Harvey RF, Hinton RA; Gunary RM; Barry RE. Individuele en collectieve hypnotherapie bij de behandeling van het hardnekkig prikkelbaar darmsyndroom. Lancet, 1989 februari, 1:8635, 424-5.

Deze studie maakt gebruik van een kortere hypnose-kuur dan andere IBS-studies en het succespercentage was lager, waaruit waarschijnlijk blijkt dat een groter aantal sessies noodzakelijk is voor een optimaal resultaat. Twintig van de 33 mensen met het refractair prikkelbaar darmsyndroom die elk vier sessies van hypnotherapie hadden genoten in deze studie vonden verbetering. Verbetering werd vastgesteld tijdens een therapie van drie maanden. Deze onderzoekers vonden verder dat de hypnose-aanpak van IBS in een groep van acht mensen effectiever lijkt dan individuele therapie.

Houghton LA, Heyman DJ; Whorwell PJ. Symptomatologie, kwaliteit van leven en economische kenmerken van het prikkelbaar darmsyndroom – het effect vanhypnotherapie. Aliment Pharmacol Ther, 1996 februari, 10:01, 91-5.

In dit onderzoek hebben 25 mensen met ernstige IBS hypnose ondergaan, 25 mensen met gelijke symptoomstrengheid werden behandeld met een andere methoden en er werd aangetoond dat naast significante verbetering van alle centrale symptomen IBS, de hypnotherapie-begunstigden minder bezoeken aan artsen hadden, minder lang ziek waren op het werk dan de controlegroep en beoordeelden dat hun kwaliteit van leven was verbeterd. Die mensen in hypnotherapie-groep die arbeidsongeschikt waren vóór de experiment hervatten hun betrekkingen, maar dat gebeurde niet in de controlegroep. De studie kwantificeert de aanzienlijke economische voordelen en een verbetering van een gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven die het gevolg zijn van hypnotherapie voor IBS bovenop de klinische verbetering van de symptomen.

Vlieger AM, Menko-Frankenhuis C, Wolfkamp SC, Tromp E, Benninga MA. Hypnotherapie voor kinderen met functionele buikpijn of een prikkelbaar darmsyndroom: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Gastroenterology. 2007 Nov; 133 (5) :1430-6.

Dit willekeurig verdeeld onderzoek vergeleek de effectiviteit van zes sessies van hypnotherapie gedurende twaalf weken met de resultaten van standaard medische-therapie plus zes sessies van ondersteunende therapie bij kinderen met functionele buikpijn of IBS. Drieënvijftig kinderen, variërend in leeftijd 8-18 jaar, met functionele buikpijn (31 mensen) of IBS (22 mensen), werden willekeurig toegewezen aan ofwel hypnotherapie of aan een vergelijkende therapie. Pijnscores daalden aanzienlijk in beide groepen van de basislijn tot 1 jaar na de therapie, maar in de hypnotherapie-groep was een significant grotere afname van pijn in vergelijking met de vergelijkingsgroep. Na een jaar na de behandeling was de experiment succesvol beoordeeld bij 85% van de hypnotherapie-groep en 25% van de vergelijkingsgroep (p.001).

(meer info over prikkelbaredarmsyndroom op wikipedia)

Let op:

Voor sessies vanaf 1 januari 2021 geldt ons nieuwe tarief van 135 euro per sessie.